Start
Hjælp til skr. opg.
Større skr. opg.
Formalia
Danske stile
3z - dansk
3x - dansk
2u - eng
Opgaver
HF 95-1-1

Tekster og billeder i dette hæfte giver eksempler på forskellige opfattelser af kroppen.

Du skal skrive en af følgende opgaver. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

  Kroppen
  Sammenlign de holdninger til kroppen, som kommer til udtryk i mindst to af følgende tre tekster: Jeg er så træt af min krop (tekst 4), At glemme (tekst 6) og På besøg i skønhedsindustrien (tekst 5). Tag stilling til dem.

  Krop og klæder
  Tag udgangspunkt i Smag, stil, mode (tekst 2) og giv konkrete eksempler på, hvordan man kan udtrykke sin personlighed gennem sit udseende. Hvilke forhold spiller ind, når vi vælger påklædning?

  På stranden
  Billederne på siderne 10, 11 A og 11 B viser mennesker på stranden. Hvilke forskellige forhold har disse mennesker til naturen og til deres kroppe? Du skal inddrage alle tre billeder i besvarelsen.

  Den dårlige svømmer
  Giv en fortolkning af Carsten René Nielsen: Den dårlige svømmer (tekst 7).

  Blufærdigheden - hvad skal vi med den?
  Synspunkterne i Hurra for blufærdigheden (tekst 3) er typiske for en holdningsændring, der er sket hos nogle i halvfemserne. Hvori består denne ændring - hvad er baggrunden for den og har vi brug for den?

  Krop og bevidsthed
  Hvordan opfatter de to kvinder i Skoene (tekst 1) og Badeværelset (forsiden) hver især deres krop? Hvilke forskelle er der i de to kvinders selvopfattelse, og hvordan ser andre på dem?

   

[Start] [Hjælp til skr. opg.] [Større skr. opg.] [Formalia] [Danske stile] [3z - dansk] [3x - dansk] [2u - eng] [Opgaver]