Opg 3

Om referat, redegørelse og resumé

Denne opgave afleveres:
     enten som papirsopgave
           torsdag 24.01.2002 klokken 14:00
     eller som elektronisk aflevering
           torsdag 24.01.2002 klokken 20:00

1 Du skal brug dit selvvalgte billede. - Redegør for kunstnerens brug af billedtekniske virkemidler og diskuter, hvorfor du synes billedet ‘virker’.
Overskrift : Billedopgaver

2 Beskriv hvad der sker på de to billeder og redegør for, hvordan kunstnerne har sat det i scene
Overskrift:
Kikkerten

3 Diskuter de tre Benetton-billeders indhold, budskab og virkning, og overvej om du ville anbefale eller fraråde f.eks. DSB at sælge reklameplads til disse billeder.
Overskrift:
Reklame og virkelighed