Start
Hjælp til skr. opg.
Større skr. opg.
Formalia
Danske stile
3z - dansk
3x - dansk
2u - eng
Opgaver
2000

Dette hæftes tema er individet i forhold til gruppen og samfundet. Tekster og billeder beskæftiger sig med det at være inden for eller uden for fællesskabet, at være fremmed og at forsøge at få sit gruppetilhørsforhold bekræftet.

Vælg en af følgende opgaver:

  1. Kjeltringliv
  Uddraget af Kjeltringliv (tekst 1) handler om et møde med "Kjeltringene" (romaerne) på den jyske hede. Beskriv fortællerens møde med en fremmed kultur. Hvordan griber han mødet an? Hvornår og hvordan møder du selv "det fremmede"?

  2. ANARKI
  Gør rede for jeg-personens forhold til samfundet i Michael Strunges digt (tekst 2), og diskutér med udgangspunkt i digtet konflikter mellem den enkelte og samfundet, normer og frihed og det at overskride systemets grænser.

  3. Balladen om den sorte smerte
  I F. G. Lorcas digt (tekst 3) optræder "sigøjneren", og digtet er fra samlingen Sigøjnerballader. Analysér og fortolk digtet og gør rede for Loreas brug af sigøjneren i forhold til digtets temaer. Inddrag Peer Sibasts indledning til digtet og evt. et af roma digtene (tekst 4 og 5), og giv dit bud på forskelle og ligheder mellem digtene.

  4. (find selv en overskrift)
  Skriv et essay med udgangspunkt i et eller flere af hæftets fotografier og de to roma digte (tekst 4 og 5). Diskutér bl.a. begreberne rodløshed og marginalisering.

  5. (find selv en overskrift)
  Analysér og fortolk uddraget af Solvej Balles novelle (tekst 6) med særligt henblik på de sproglige virkemidler. Hovedpersonen René G.s projekt er "at blive ingen". Gør rede for hans forhold til det omgivende samfund og diskutér projektets konsekvenser for hans identitet.

  6. Søvngænger
  Analysér og fortolk novellen (tekst 7).

   

Om Romafolket

[Start] [Hjælp til skr. opg.] [Større skr. opg.] [Formalia] [Danske stile] [3z - dansk] [3x - dansk] [2u - eng] [Opgaver]